Speaker Date Topic
Kevin Matchett May 25, 2018
Hamilton Tiger Cats
Kristen Beneteau Jun 01, 2018
Canadian Blood Services
Doug Vincent Jun 08, 2018
Inside Toughest Prison
Bill Leggitt Jun 15, 2018
Community Services
Club Changeover Dinner Jun 20, 2018
No Meeting Jun 22, 2018
District Changeover Dinner - Toronto Jun 23, 2018
Rotary International Convention Jun 25, 2018
No Meeting Jun 29, 2018
4 Club BBQ Jul 04, 2018